Frågor & Svar

Hur söker jag till Mega musik gymnasieskola?

Ansökan till oss hanteras av gymnasieantagningen i Helsingborg Stad.
Du söker till Mega Musik gymnasium på webbsidan www.skanegy.se.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du inte har fått inloggnings-uppgifter eller ring till:
Gymnasieantagningen 042-10 47 00. Är du redan elev på en annan gymnasieskola ska du kontakta oss på tfn: 042-14 15 19 eller info@megamusik.se

Vilka inträdeskrav har ni?

Vi har inga inträdesprov, men för att klara av utbildningen bör du ha ett stort musikintresse och viss förkunskap i ditt instrument (sång, gitarr, bas, piano eller trummor).

Hur höga poäng brukar krävas för att komma in?

Det varierar från år till år beroende på hur många som söker till oss. Om fler söker än vi kan ta in används grundskolebetyget som urvalsprincip. Medelpoängen brukar ligga runt 220 poäng.

Tar ni in preparand-/fri kvot-elever?

Alla har rätt att söka på fri kvot och ansökningen går samma väg som övriga ansökningar. Vi erbjuder ibland preparandplats beroende på klassens storlek och en individuell bedömning av dina tidigare kunskaper. Preparandutbildning är inte sökbar utan kontakt tas med rektor.  Din studievägledare har information om fri kvot-ansökningar och preparandutbildning.

Har man behörighet till högskola och universitet efter er utbildning?

Självklart ger utbildningen högskolebehörighet. Funderar du redan nu på någon speciell eftergymnasial utbildning är det givetvis klokt att kolla upp ifall några särskilda krav ställs för just den utbildningen. I vår poängplan kan du se vilka kurser vi erbjuder som individuellt val

Vilka kurser ingår i er utbildning?

Det läser du enkelt ut här.

Hur många timmar i veckan läser man musikämnen på Mega musik?

Renodlade musikämnen läser man ca 8-10 tim i veckan. Dessutom integreras musiken mycket i övriga ämnen.

Vilken typ av musik undervisar ni i på Mega musik?

Vi är ett pop- och rockgymnasium och håller en stor bredd inom dessa genrer med allt från soul och funk till visor, hårdrock och reggae. Dessutom kommer alla elever, i olika grad utifrån intresse, att fördjupa sig inom musikproduktion, komposition, konsertarrangemang och allmän branschkännedom.

Vad tycker Mega Musiks elever om sin skola?

Vi får mycket beröm av både elever och föräldrar att vi är en skola med ett alternativt tänkande och att vi kanske kan tillgodose eleverna på ett individuellt och positivt sätt tack vare den bredd som finns i personalgruppen.