Om Mega Musik

Mega Musik är ett fristående gymnasium som erbjuder ett nationellt musikestetiskt program med pop- och rockinriktning. Vår utbildning ger en högskoleförberedande examen kombinerat med en bred musikalisk orientering, verklighetsförankrade baskunskaper och en god social grund. Skolan är belägen i centrala Helsingborg, mittemot Knutpunkten. Gymnasieskolan startade 2000 och vi har 48 platser/årskurs.

Vår utbildning utgår från det ämnesövergripande lärandet, där det teoretiska blandas med det praktiska, för att ge en helhetssyn på kunskap och en kreativ och positiv syn på det egna lärandet. 

Vi har ett fullt utrustat musikhus med repetitionslokaler, inspelningsstudios, prodstationer, mysiga grupprum och en fast livescen. I vårt hus har vi en generös atmosfär, en hög acceptans för olikheter, en känsla av delaktighet och en stor portion humor. De vuxna på skolan arbetar varje dag aktivt för att skapa goda relationer och lyfta fram det positiva och glada. Trivseln på skolan är således väldigt stor.  Elevernas åsikter om skolan mäts regelbundet, både av Helsingborgs kommun och Skolinspektionen.

Skolans styrelse

Mega Musik gymnasieskola grundades av Anki Upners-Anderberg och Mats Anderberg år 2000. Tillsammans har de sedan dess ägt, drivit och utvecklat skolan utifrån den övergripande agendan att aldrig låta verksamheten bli ohanterligt stor eller gå upp i någon utomstående koncern.

Det har alltid varit av största vikt för Mega Musiks arbetssätt och filosofi att behålla kontrollen över verksamheten internt och därför bestämde sig Anki och Mats för att från och med augusti 2013 dela skolans ägande med fem anställda i huset (Andreas Ejnarsson som jobbar med administration, rektor Cornelia Nyström och de tre lärarna Rikard Bonde, Peter Wildoer och Björn Helgesson). Att fem personer med mångårig erfarenhet av Mega Musiks verksamhet går in som delägare är tänkt att garantera att skolan även i framtiden drivs lokalt och med samma mål och filosofi som tidigare.

Allmän fakta

Inträdeskrav:
Behörighet till det estetiska programmet (sv, ma, eng + 9 ämnen).

Examen:
Programmet ger högskoleförberedande examen.

Pris:
Undervisningen är kostnadsfri.

Lunch:
Vi erbjuder vegetarisk skollunch från Vegeriet vegetarisk restaurang.

Tillsyn:
Utbildningen står under skolinspektionens tillsyn.