Om Skolan

Mega Musik

Mega Musik är ett fristående gymnasium som erbjuder ett nationellt musikestetiskt program med pop- och rockinriktning. Vår utbildning ger en högskoleförberedande examen kombinerat med en bred musikalisk orientering, verklighetsförankrade baskunskaper och en god social grund. Skolan är belägen i centrala Helsingborg, mittemot Knutpunkten. Gymnasieskolan startade 2000 och vi har 48 platser/årskurs.

Vår utbildning utgår från det ämnesövergripande lärandet, där det teoretiska blandas med det praktiska, för att ge en helhetssyn på kunskap och en kreativ och positiv syn på det egna lärandet.

Vi har ett fullt utrustat musikhus med repetitionslokaler, inspelningsstudios, prodstationer, mysiga grupprum och en fast livescen. I vårt hus har vi en generös atmosfär, en hög acceptans för olikheter, en känsla av delaktighet och en stor portion humor. De vuxna på skolan arbetar varje dag aktivt för att skapa goda relationer och lyfta fram det positiva och glada. Trivseln på skolan är således väldigt stor.  Elevernas åsikter om skolan mäts regelbundet, både lokalt på skolan och nationellt av Skolinspektionen

Skolans strävan

Vi som driver Mega Musik gör det med strävan att vara det självklara valet för musikälskande ungdomar i nordvästra Skåne. I vår strävan vill vi

  • vara uppdaterade på branschen och vår samtid
  • arbeta systematiskt med utbildningens kvalitet och organisation
  • fylla huset med musikutrustning av hög kvalitet
  • samverka med externa aktörer i kultur- och utbildningsvärlden
  • utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt hos våra elever
  • integrera elevhälsa i utbildningen i syfte att stärka elevers utveckling mot lärandemålen
  • skapa en psykosocial miljö som är tillåtande, uppmuntrande och som ser elevernas potential att utvecklas utifrån deras individuella nivå.
  • ge eleverna en god förberedelse för både teoretiska och konstnärliga högskolestudier.

Skolans historia

Mega Musik gymnasieskola grundades av Anki Upners-Anderberg och Mats Anderberg år 2000. Under 2000-talets två första decennier har de utvecklat skolan till en självklar del av Helsingborgs gymnasieutbud samtidigt som Mega Musik har blivit en plantskola för musikbranschen, både på lokal, nationell och internationell nivå.

Tillsammans ägde och drev Anki och Mats skolan utifrån den övergripande agendan att aldrig låta verksamheten bli ohanterligt stor eller gå upp i någon utomstående koncern. När det var dags för Anki och Mats att pensioneras valde de därför att ägandet skulle övergå till personer som är aktiva i skolan.

Skolans ledning

Andreas Ejnarsson
Björn Helgesson
Cornelia Nyström
Peter Wildoer
Rickard Bonde Trummeel

Allmän fakta

Inträdeskrav:
Behörighet till det estetiska programmet (sv, ma, eng + 9 ämnen).

Examen:
Programmet ger högskoleförberedande examen.

Pris:
Undervisningen är kostnadsfri.

Lunch:
Vi erbjuder vegetarisk skollunch från Vegeriet vegetarisk restaurang.

Tillsyn:
Utbildningen står under skolinspektionens tillsyn.

Live