Allmänt om skolan

Om Mega Musik gymnasieskola

 

Mega Musik är ett fristående gymnasium som erbjuder ett nationellt musikestetiskt program med pop- och rockinriktning. Vår utbildning ger en högskoleförberedande examen kombinerat med en bred musikalisk orientering, verklighetsförankrade baskunskaper och en god social grund. Skolan är belägen i centrala Helsingborg, mittemot Knutpunkten. Gymnasieskolan startade 2000 och vi tar in ca 45 nya elever varje år.

Vår utbildning utgår från det ämnesövergripande lärandet, där det teoretiska blandas med det praktiska, för att ge en helhetssyn på kunskap och en kreativ och positiv syn på det egna lärandet. 

Vi har ett fullt utrustat musikhus med repetitionslokaler, inspelningsstudios, musikdatorer, mysiga grupprum och ett café, med en scen, där vi också avnjuter vår vegetariska skollunch. I vårt hus har vi en generös atmosfär, en hög acceptans för olikheter, en känsla av delaktighet och en stor portion humor. De vuxna på skolan arbetar varje dag aktivt för att skapa goda relationer och lyfta fram det positiva och glada. Trivseln på skolan är således väldigt stor.  Elevernas åsikter om skolan mäts regelbundet, både av Helsingborgs kommun och Skolinspektionen.

Allmän fakta

Inträdeskrav:
Behörighet till det estetiska programmet (sv, ma, eng + 9 ämnen).

Betyg:
Vi sätter betyg enligt gällande bestämmelser.

Examen:
Programmet ger högskoleförberedande examen.

Pris:
Undervisningen är kostnadsfri.

Lunch:
Vi erbjuder vegetarisk skollunch från Vegeriet vegetarisk restaurang.

Tillsyn:
Utbildningen står under skolinspektionens tillsyn.