Styrelse

Mega Musik gymnasieskola grundades av Anki Upners-Anderberg och Mats Anderberg år 2000.

Tillsammans har de sedan dess ägt, drivit och utvecklat skolan utifrån den övergripande agendan att aldrig låta verksamheten bli ohanterligt stor eller gå upp i någon utomstående koncern.

Det har alltid varit av största vikt för Mega Musiks arbetssätt och filosofi att behålla kontrollen över verksamheten internt och därför bestämde sig Anki och Mats för att från och med augusti 2013 dela skolans ägande med fem anställda i huset (Andreas Ejnarsson som jobbar med administration, rektor Cornelia Nyström och de tre lärarna Rikard Bonde, Peter Wildoer och Björn Helgesson). Att fem personer med mångårig erfarenhet av Mega Musiks verksamhet går in som delägare är tänkt att garantera att skolan även i framtiden drivs lokalt och med samma mål och filosofi som tidigare.