Skolan

Om mega musik gymnasiekola

Mega Musik är ett fristående gymnasium som erbjuder ett nationellt musikestetiskt program med pop- och rockinriktning. Vår utbildning ger en högskoleförberedande examen kombinerat med en bred musikalisk orientering, verklighetsförankrade baskunskaper och en god social grund. Skolan är belägen i centrala Helsingborg, mittemot Knutpunkten. Vi har sedan 1995 arbetat med alternativa utbildningsmodeller, med krav på stor flexibilitet, för att bemöta en allt tuffare utbildnings- och arbetsmarknad. Gymnasieskolan startade 2000 och har för närvarande 132 elever. Vi tar in ca 45 nya elever varje år.

Vår utbildning utgår från det ämnesövergripande lärandet, där det teoretiska blandas med det praktiska, för att ge en helhetssyn på kunskap och en kreativ och positiv syn på det egna lärandet. Skolan har också, förutom den självklara musikprofilen, en friskvårdsinriktning som betonar vikten att sköta sin hälsa och att förstå delaktigheten i sitt eget liv. Detta märks inte minst i vårt utbud av mat och fika: vi äter vegetarisk skolmat och serverar smörgåsar och ekologisk frukt till självkostnadspris under förmiddagarna. Vi erbjuder inga sockerprodukter på skolan.

Vi har ett fullt utrustat musikhus med repetitionslokaler, två inspelningsstudios, musikdatorer, mysiga grupprum och ett café med en liten scen där vi också avnjuter vår vegetariska skollunch. Det allmänna omdömet i vårt hus är att vi har en generös atmosfär, en hög acceptans för olikheter, en känsla av delaktighet och en stor portion humor. De vuxna på skolan arbetar varje dag aktivt för att skapa goda relationer och lyfta fram det positiva och glada. Trivseln på skolan är således väldigt stor.

Allmän fakta

Kurstid:
3 år.
Inträdeskrav:
Slutförd grundskola (ma, sv, eng +9 ämnen).
Betyg:
Vi ger betyg enligt gällande bestämmelser.

Examen:
Programmet ger högskoleförberedande examen.
Pris:
Undervisningen är kostnadsfri.
Lunch:
Vi erbjuder vegetarisk skollunch.
Tillsyn:
Utbildningen står under skolinspektionens tillsyn.

Just nu

Till dig som ska välja gymnasium!

Om du vill komma och hälsa på oss går det bra att boka ett besök. Ring oss på tfn: 042-14 15 19 och prata med Andreas så hjälper han dig att boka ett besök. Det går också bra att maila på info@megamusik.se
VÄLKOMMEN! 

 

Ris & Ros

Har du upplevt något på Mega Musik som du tyckte var väldigt bra? Eller något du tyckte var mindre bra som vi borde ändra på?

Din åsikt är viktig för oss!
Läs mer om hur du går till väga här.

Ansökan

Ansökan till oss hanteras av gymnasieantagningen i Helsingborg Stad.

Du söker till Mega Musik gymnasium på webbsidan www.skanegy.se

Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du inte har fått inloggnings-uppgifter eller ring till:

Gymnasieantagningen 042-10 47 00.